ShirtsponsorNieuwsVandaag jarig

Geen jarigen vandaag
Beëindigen lidmaatschap
Opzegging dient altijd schriftelijk en vóór aanvang van het volgende seizoen (dus vóór 1 juli) te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij opzegging op 1 juli of later is tot en met juni van het lopende hockeyseizoen contributie verschuldigd.

Met opzegging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor automatische incasso van contributie automatisch ingetrokken tenzij er nog sprake is van onbetaalde bedragen.