ShirtsponsorNieuwsVandaag jarig

Geen jarigen vandaag
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 4 thuiswedstrijd(en) en 5 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 2 december 2023
Alle wedstrijden van zaterdag 2 december 2023 zijn afgelast

Lid worden van HC De Hondsrug

Heel fijn dat je lid wilt worden van onze club! Op deze pagina staat wat je moet doen om je aan te melden met behulp van ons inschrijvingsformulier.

Alleen als je ingeschreven bent, mag je mee trainen en meespelen en ben je ook verzekerd en speelgerechtigd voor de KNHB. Als je nog niet weet of je definitief lid wilt worden, mag je eerst maximaal 3 keer komen proef trainen. Op deze manier kun je kennis maken met de sport en de club. Meld dit dan wel eerst bij één van de leden van de Jeugdcommissie, zodat zij weten wie er allemaal op "proef" zijn. Zij begeleiden je dan naar een juiste trainingsgroep. Je kunt de leden van deze commissie hier vinden op onze website of anders door een email te sturen naar [email protected].

Door onderstaand formulier in te vullen neem je de eerste stap. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en op "aanmelden" klikt, worden je gegevens verwerkt. Je ontvangt vervolgens een email met je inschrijvingsformulier (in een pdf-bestand). Dat moet je vervolgens afdrukken en (laten) ondertekenen. Dit formulier stuur je vervolgens naar de ledenadministratie. Het adres van de ledenadministratie staat in de email die je ontvangt na aanmelding.
 
Zodra je ondertekende formulier is ontvangen, word je lidmaatschap definitief gemaakt. Vanaf dat moment zullen je gegevens worden doorgegeven aan de Jeugdcommissie om je in te kunnen delen bij een team. Ook krijg je dan een lidnummer en wachtwoord om in te kunnen loggen op de website en de LISA Hockey app. Daarmee houden wij je op de hoogte van alle wedstrijden, trainingen, nieuws etc..
 
Als je nog vragen hebt naar aanleiding van je aanmelding en/of lidmaatschap, stuur dan een email naar [email protected].
 
Belangrijk om te weten voor je verder gaat
Met het invullen van de gegevens op deze pagina en het vervolgens ondertekenen van het formulier (pdf) bestand verklaar je zelf, dan wel als ouder / verzorger van een jeugdlid:

  • Volledig op de hoogte te zijn van alle regels en verplichtingen die van toepassing zijn op leden van de vereniging en de reglementen van de KNHB.
  • In te stemmen met het automatisch incasseren van de contributie zoals beschreven in de contributieregeling (tenzij op het formulier anders aangegeven)
  • Bereid te zijn om bardiensten en wedstrijdtafeldiensten (alleen bij zaalhockey) te draaien. Voor jeugdleden geldt dat de ouders hiervoor roulerend ingeroosterd worden op datums en rondom tijden van wedstrijden van de eigen kinderen. De diensten duren ca. 2 uur.  Afhankelijk van de wedstrijdduur kan dit wat korter of langer zijn. Instructies (ook in geval van verhindering) worden per email toegezonden na inroostering. Het is na inloggen op de site of LISA Hockey app ook mogelijk zelf een dienst in te roosteren en het dienstrooster te raadplegen.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
  (nummer: 1,02)  
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.